Nieuwe bestuursleden voor het Jaar 2024

by | okt 2, 2023 | 0 comments

Beste Jaggers,

wij zijn op zoek naar leden die ons een handje willen helpen door in het bestuur te komen.

Wat houdt het precies in? Wel we hebben 2 organen:

De Algemene vergadering (kan je vergelijken met een parlement) komt een paar keer op een jaar samen en bepalen de grote lijnen van de vzw. Zij keuren de budgetten, jaarrekening, statuten goed. Tevens benoemen zij de bestuurders en leden voor elk kalenderjaar. Vanuit deze algemene vergadering worden er dan bestuursleden gekozen voor het bestuursorgaan (BO, vergelijkbaar met een regering). Zij worden benoemd voor één jaar t.e.m. 31/12 en zij houden zich bezig met de lopende zaken van onze vzw. Het zijn zij die de bestuursactiviteiten regelen, de boekhouding, de administratie en de problemen. En het is voor dit orgaan dat we mensen zoeken. De personen van de BO worden in het staatsblad gepubliceerd en zijn verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van onze vzw. De algemene vergadering ziet er op toe dat zij zich daaraan houden.

Vindt je de AV en BO te veel verantwoordelijkheid?

Dan kan je ook lid worden van het Friends of Plus bestuur. Zij zetten zich in voor de infoavonden, activiteiten coördinatie en voor de bestuursactiviteiten op lokaal niveau.

Ben je dus geïnteresseerd om ons te helpen? Of wil je eerst eens komen kijken wat we precies doen en wat het allemaal inhoudt?

Stuur dan een mailtje naar bestuur@jag.be

Vermeld je naam en voor welk orgaan je graag zou willen deelnemen.

0 Comments

Submit a Comment