Gezocht: “Nieuwe bestuursleden!”

by | apr 22, 2023 | 2 comments

Beste Jaggers,

wij zijn op zoek naar leden die ons een handje willen helpen door in het bestuur te komen. We zijn voornamelijk op zoek naar een persoon die boekhoudkundig is onderlegd. En die ons kan helpen als Penningmeester. Ook zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met het dagelijks bestuur van onze vereniging.

Wat houdt het precies in? Wel we hebben 2 organen:

De Algemene vergadering (kan je vergelijken met een parlement) komt een paar keer op een jaar samen en bepalen de grote lijnen van de vzw. Zij keuren de budgetten, jaarrekening, statuten goed. Tevens benoemen zij de bestuurders en leden voor elk kalenderjaar. Vanuit deze algemene vergadering worden er dan bestuursleden gekozen voor het bestuursorgaan (BO, vergelijkbaar met een regering). Zij worden benoemd voor één jaar t.e.m. 31/12 en zij houden zich bezig met de lopende zaken van onze vzw. Het zijn zij die de bestuursactiviteiten regelen, de boekhouding, de administratie en de problemen. En het is voor dit orgaan dat we mensen zoeken. De personen van de BO worden in het staatsblad gepubliceerd en zijn verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van onze vzw. De algemene vergadering ziet er op toe dat zij zich daaraan houden.

Ben je dus geïnteresseerd om ons te helpen? Stuur dan een mailtje naar bestuur@jag.be

2 Comments

 1. Christens Jeroen

  hopelijk komen er wat nieuwelingen bij, k heb zelf al wat bij andere verenigingen en raden geweest, maar heb nu niet veel tijd voor die zaken, maar voor wat extra activiteiten op te zetten maak ik wel nog tijd…

 2. Thieu Roodhooft

  Beste,
  Hopelijk komt er wat respons, en stelt men zich kandidaat voor het bestuur.
  Een vereniging welke dan ook zonder voldoende aantal bestuursleden kan niet blijven bestaan.
  We kunnen toch moeilijk 2 leden van het Jag alleen in het BO achter laten!
  Ikzelf zit in het AV

Submit a Comment