Algemene voorwaarden

Als lid van de vereniging verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

A: Privacy & persoonlijke gegevens

 1. Voor de werking van JAG en de ledenopvolging heeft JAG vzw een aantal persoonlijke gegevens nodig van haar leden (naam, geboortedatum, woonplaats, mailadres).
 2. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. JAG vzw respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3. De vraag naar persoonlijke gegevens van een derde persoon of instantie zal steeds doorgespeeld worden naar het betreffende lid zodat deze zelf zijn gegevens al dan niet kan doorgeven.
 4. Ieder lid kan op zijn persoonlijke pagina van de website & app zijn gegevens updaten.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van het lid deze gegevens up-to-date te houden. In geval van belangrijke berichtgevingen vanuit het bestuur kan een mailing gedaan worden.

B: Lidgeld

 1. Een persoon wordt lid van JAG vzw na betaling van zijn lidgeld. Deze som is verworven door de vereniging. Zelfs bij uitsluiting uit de vereniging wordt dit lidgeld in principe niet terugbetaald.
 2. Het jaarlijks lidgeld wordt door de Raad van Bestuur bepaald.
 3. JAG vzw behoudt zich het recht een lid te weigeren of uit te sluiten. Hierbij is geen motiveringsplicht noodzakelijk. Ieder voorval wordt apart geëvalueerd.

C: Wettelijk kader – Rechten en plichten

 1. JAG vzw heeft het statuut van Vereniging Zonder Winstbejag en is daardoor onderworpen aan wettelijke bepalingen en vereisten. Gevolg hiervan is dat er statuten (klik hier) en een intern reglement (klik hier) voorhanden zijn volgens dewelke de werking van de vzw geregeld wordt. Deze zijn door alle leden raadpleegbaar.
 2. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de regels en gedragscodes van JAG vzw.
 3. JAG vzw heeft geen BTW-nummer.
 4. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

D: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw JAG of rechthoudende derden.

E: Het gebruik van “cookies”

 1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.